KONTAKT

Lørenskog kunstforening:

Odd Maure
Mobil: 450 20 443
E-post: odd.maure@gmail.com

Lørenskog hus:

Ola Beskow
Mobil: 922 19 250
E-post: obe@lorenskog.kommune.no

Åpningstider for Kunstsalen er:

Mandag til torsdag: 10.00 - 20.00
Fredag til søndag: 10.00 - 16.00
Stengt i juli 

KUNSTSALEN

Den nye Kunstsalen i Lørenskog hus drives i et samarbeid mellom Lørenskog kunstforening og 

Lørenskog hus, der kunstforeningen har ansvar for mesteparten av utstillingene,
og kulturhuset ansvar for 2 utstillinger, en i sommerperioden og en i januar.

Lørenskog Kunstforening ble stiftet i 1972 av entusiastiske kunstnere og kunstinteresserte som ønsket å presentere og formidle kunst til et bredt publikum. Allerede i etableringsåret arrangerte kunstforeningen en stor utstilling med kunstnerdeltagelse fra Romeriksregionen. Den første Romeriksutstillingen var dermed et faktum. Siden har Romeriksutstillingen blitt arrangert hvert år, og har blitt den store regionale kunstmønstringen hvor både etablerte og amatører side om side passerer juryens kritiske blikk.

Lørenskog Kunstforening har pr. i dag ca. 200 medlemmer.

UTSTILLINGSPROGRAM I KUNSTSALEN

UTSTILLINGER LØRENSKOG KUNSTFORENING 2. halvår 2018

18.august – 8. september 2018
Lene Kilde - skulptur
Nina Katrine Risåsen – tekstilarbeider

29.september  - 20.oktober  2018
ROMERIKSUTSTILLINGEN
Utstilling av jurierte arbeider innlevert av både profesjonelle og amatører.

27. oktober – 17. november 2018.
SUMMA SUMMARUM
Gro Hege Bergan – Retrospektivt

24. november – 02.desember 2018
Lørenskog kunstforening
Medlemsutstilling.